Electrician Mentenanţă

Full time s.c Infinity Computers Comunication Group s.r.l in Energetica Email Job

Job Detail

 • Salariu oferit 3096
 • Experiență 2 Years
 • Industrie Energetica
 • Calificare Absolvent liceuCalificat
 • Permis conducere Categoria B

Job Description

Candidatul ideal

 

 • Educaţie necesară: Şcoală profesională, liceu de specialitate/ electrician pentru mentenanţa reţelelor electrice
 • Experienţă practică necesară: 1- 2 ani de experienţă în instalații electrice şi în executarea lucrărilor de mentenanţă a instalaţiilor electrice de medie şi joasă tensiune: PA-PT, LEA, LES
 • Cunoştinţe obligatorii cerute: Legislaţie, prescripţii şi standardele de specialitate în domeniul de activitate
 • Altele: Permis de conducere categoria B

 

Descrierea jobului

 

 • Cunoști și utilizezi abilitățile specifice calificării obținute pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță pentru echipamentele de medie și joasă tensiune, realizezi operaţiuni aferente lucrărilor de construcții montaj în cadrul investițiilor în rețeaua de distribuție
 • Aduci la cunoştinţă gestionarului orice anomalie constatată în instalaţiile electrice cu ocazia lucrărilor şi care ar putea cauza incidente sau accidente, asiguri realizarea lucrărilor încredinţate în volumul stabilit, de calitate corespunzătoare şi la termenul planificat
 • Realizezi manevre în rețele de distribuție pentru admiterea la lucru a prestatorilor de servicii, a personalului propriu de construcții montaj în cazul lucrărilor de investiții, punerea în siguranță a rețelelor de distribuție premergător începerii lucrărilor de investiții respectiv execuția de manevre de revenire la schema normală ca urmare a finalizării lucrărilor de investiții, realizezi operațiuni de preavizare a clienților business legat de întreruperile aferente lucrărilor de investiții
 • Realizezi montarea şi verificarea grupurilor de măsurare în cazul consumatorilor noi, securizarea elementelor grupurilor de măsură şi verifici prin sondaj starea acestora, asiguri înlocuirea de contoare la consumatori ca urmare a scadenţei la verificare pentru lucrările de investiții și mentenanță
 • Realizezi și alte sarcini care decurg în mod natural din rolul tău, adaptate la cunoștințele și abilitățile tale

Other jobs you may like